Poradnik pogrzebowy

Fakt śmierci Bliskiej Osoby zawsze będzie niespodziewany i zaskakujący, łącząc się z silnymi, trudnymi emocjami. To sprawia, że rodzinie Zmarłego trudno jest wtedy podjąć konieczne działania.

Pomocą w takiej sytuacji może być poniższy poradnik, w którym zostały zawarte najważniejsze wskazówki odnośnie postępowania w przypadku zgonu.

Zgon w domu

Jeżeli zgon nastąpił w domu, należy wezwać lekarza POZ albo  pogotowie, w celu stwierdzenia zgonu oraz wypisania dokumentu, który jest niezbędny, aby zlecić zakładowi pogrzebowemu eksportację ciała Zmarłego do chłodni. Dokumentem uprawniającym zakład pogrzebowy do przewozu Zmarłego do pomieszczenia chłodniczego jest karta zgonu.

Gdy wolą Państwa jest, aby zadania tego podjął się Zakład Pogrzebowy Kraszewski z Pułtuska, prosimy o kontakt pod numerami telefonów 501 634 440 i 23 692 20 00, które są czynne przez całą dobę.

Będąc w posiadaniu karty zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby tam uzyskać akt zgonu. Następnie należy udać się do wybranego zakładu pogrzebowego, któremu chcemy zlecić organizację ceremonii żałobnej.

Mogą Państwo zlecić także dopełnienie wszelkich formalności urzędowych firmie Kraszewski. W takim przypadku również prosimy o kontakt telefoniczny: 501 634 440 i 23 692 20 00.

 

Zgon w szpitalu

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu – kartę zgonu wystawia lekarz dyżurny. Bliscy Zmarłego powinni udać się w dalszej kolejności do szpitalnej chłodni, aby zidentyfikować osobę zmarłą oraz upoważnić pisemnie zakład pogrzebowy do odbioru ciała.

Dokumenty niezbędne w przypadku organizacji pogrzebu to m.in.:

  • karta zgonu,
  • akt zgonu legitymacja rencisty/emeryta lub zaświadczenie z pracy,
  • dowód osobisty osoby organizującej ceremonię pogrzebową
  • dowód osobisty Zmarłego.